Artikel 365
Indien de voogd in gebreke blijft:
b. een boedelbeschrijving of een verklaring als bedoeld in artikel 339 van dit boek in te leveren;
Inhoudsopgave
- Boek 1. Personen- en familierecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht