1.
Voorwaarden voor adoptie zijn:
c. dat de adoptant of ieder der adoptanten ten minste achttien jaren ouder dan het kind is;
Inhoudsopgave
- Boek 1. Personen- en familierecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht