4.
De aangever verstrekt ten minste de volgende gegevens van de overledene:
e. diens laatst bekende woonadres of woonplaats.
Inhoudsopgave
- Boek 1. Personen- en familierecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht