4.
De aangever verstrekt ten minste de volgende gegevens van de overledene:
c. plaats, dag en, zo mogelijk, het tijdstip van overlijden en
Inhoudsopgave
- Boek 1. Personen- en familierecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht