4.
De aangever verstrekt ten minste de volgende gegevens van de overledene:
b. voor zover bekend, plaats en dag van geboorte;
Inhoudsopgave
- Boek 1. Personen- en familierecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht