Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 8 Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering

Uitgebreide informatie
Artikel 8. Intrekking
De regeling Administratieve Boeten Coördinatiewet wordt ingetrokken.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Opzet en grove schuld
Artikel 3. Berekening boete bij verzuim
Artikel 4. Berekening boete bij vergrijp
Artikel 5. Recidive
Artikel 6. Afstemming
Artikel 7. Minimum-boete
Artikel 8. Intrekking
Artikel 9. Overgangsrecht
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11. Citeertitel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht