Besluit wettelijke rente BES
Artikel 1
De wettelijke rente, bedoeld in artikel 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES, is gelijk aan de beleningsrente die door de Centrale Bank van Cura├žao en Sint Maarten laatstelijk is vastgesteld voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met 2┬áprocentpunten. Wettelijke rente die loopt op de eerste dag van het betreffende halfjaar, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet berekend gedurende een half jaar.
Artikel 2
Dit besluit berust op artikel 120, Boek 6, Burgerlijk Wetboek BES.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit wettelijke rente BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht