Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2012 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2013 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2013)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 8, derde lid, van de Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2013 en artikel 10, derde lid, van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2013;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
Artikel 2
Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het door de slachterij aan de leverancier van het geslachte pluimvee uitbetaalde aantal kilogrammen,
welk percentage voor
– vleeskuikens 73%
– kalkoenen 80%
– eenden 70%
– parelhoenders 70%
– legkippen en vermeerderingspluimvee legsector 64%
– vermeerderingspluimvee vleessector 73% en voor
– ganzen 70%

bedraagt.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2013.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt het terug tot en met 1 januari 2013.
Zoetermeer, 1 november 2012
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht