Let op. Deze wet is vervallen op 12 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 april 2008.

Besluit uitvoering artikel I Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel I van de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2006
Het bestuur van het Bosschap,
gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2006, d.d. 8 december 2005
Besluit:
Artikel 2
Het besluit van 8 december 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.
Driebergen, 20 december 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht