Besluit ter uitvoering van artikel 448, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
Artikel 1
Het bedrag, bedoeld in artikel 448, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES wordt gesteld op telkens 279 USD.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van artikel 448, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht