Besluit tarief gijzeling 2005 BES
1.
Het tarief, bedoeld in artikel 597, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES, bedraagt 14 USD per dag of gedeelte daarvan.
2.
De rechter is bevoegd om aan behoeftigen gehele of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van de vergoeding van de kosten van levensonderhoud van de schuldenaar door de schuldeiser.
Artikel 2
Dit besluit berust op artikel 597, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarief gijzeling 2005 BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht