Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 Besluit Taak FEZ

Uitgebreide informatie
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. FEZ: de centrale directie, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;
b. Onze minister: de minister, waaronder de betrokken FEZ ressorteert;
c. de begroting: de begroting, inclusief de daarbij behorende toelichting, waarover Onze minister het beheer voert.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht