1.
Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van artikel 5, eerste lid.
2.
Onze Minister kan op aanvraag ontheffing verlenen van artikel 5, eerste lid.
3.
Vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend en er kunnen voorschriften en voorwaarden aan worden verbonden.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Goederen voor tweeërlei gebruik
- § 3. Invoer en doorvoer van militaire goederen
+ § 4. Uitvoer van militaire goederen
+ § 5. Overdracht van militaire goederen
+ § 6. Integriteit
+ § 7. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht