Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 april 2006, houdende vaststelling van het tarief van de heffing inzake export van groenten en fruit naar Japan en Taiwan (Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2006)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 4 van de Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2006;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 4 april 2006;
Besluit:
Artikel 1
In 2006 bedraagt de heffing € 25,00 per kwartier.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2006.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 25 april 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht