Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 4 mei 2004, houdende vaststelling van het tarief van de heffing inzake export van groenten en fruit naar Japan en Taiwan (Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2004)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
In 2004 bedraagt de heffing € 40,00 per kwartier
gelet op artikel 4 van de Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2004;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 8 april 2004;
Besluit:
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 4 mei 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht