Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 29 november 2005, houdenden de vaststelling van de percentages van de heffingen voor de vollegrondsgroenten voor het jaar 2006 (Besluit PT bijzondere heffing vollegrondsgroenten 2006)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw
gelet op artikel 4, tweede lid van de Verordening PT bijzondere heffing vollegrondsgroenten 2006
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 17 november 2005;
Besluit:
Artikel 1
Voor de in artikel 4, eerste lid van de Verordening PT bijzondere heffing vollegrondsgroenten 2006 genoemde groepen, wordt de heffing voor het jaar 2006 als volgt vastgesteld:
Groep 1 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van groen te oogsten erwten, stamsperziebonen, snijbonen en tuinbonen: € 15,00 per ha
Groep 2 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van was-, bospeen, en winterpeen: € 40,00 per ha
Groep 3 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van herfst-, vroege-, en bewaarkool: €35,00 per ha
Groep 4 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van spinazie, kroten, knolselderij, en schorseneren: € 15,00 per ha
Groep 5 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van spruitkool: € 50,00 per ha
Groep 6 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van broccoli: € 25,00 per ha
Groep 7 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van bloemkool: € 30,00 per ha
Groep 8 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van prei: € 35,00 per ha
Groep 9 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van witlofwortel: € 40,00 per ha
Groep 10 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van sla: € 50,00 per ha
Groep 11 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van asperges: € 95,00 per ha
Groep 12 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van aardbeien: € 120,00 per ha
Groep 13 cultuurgrond, in gebruik voor de teelt onder glas van aardbeien: € 11,00 per are
Groep 14 cultuurgrond, bedoeld voor de witloftrek: € 0,00 per m2
Groep 15 cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van andere groenten dan in de groepen 1 tot en met 14 genoemd €120,00 per ha
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT bijzondere heffing vollegrondsgroenten 2006.
Dit besluit en de toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 31 mei 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht