Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES
Artikel 1
De werknemer die de leeftijd van 16 jaar doch niet die van 21 jaar heeft bereikt, heeft de aanspraak bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES.
Artikel 2
Het minimumloon waarop artikel 1 aanspraak geeft, bedraagt voor de hierna te onderscheiden leeftijdsklassen het daarbij aan te geven percentage van het minimumloon, dat ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Wet minimumlonen BES voor de desbetreffende werknemer zou hebben gegolden indien hij de leeftijd van 21 jaar al zou hebben bereikt:
de 16 en 17-jarigen: 65
de 18-jarigen: 75
de 19-jarigen: 85
de 20-jarigen: 90
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht