Besluit minimumtarieven koeriersdiensten BES
1.
Het tarief bedoeld in artikel 12, tweedelid, onder a, 1° van de Wet post BES bedraagt per brief tenminste:
a. Voor het vervoer op en tussen het grondgebied van de openbare lichamen USD 6.
b. Voor het vervoer naar overige landen USD 11.
2.
In deze bedragen zijn de eventueel door anderen dan de houder van de concessie verschuldigde heffingen en belastingen niet inbegrepen.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit minimumtarieven koeriersdiensten BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht