Besluit meldingsvereisten werknemersverzekeringen BES
1.
Een werkgever is verplicht formulieren in voorraad te hebben voor de melding van een ongeval of van ziekte in het kader van de Wet ongevallenverzekering BES of de Wet ziekteverzekering BES .
2.
Na de melding van een ongeval of van ziekte is de werkgever verplicht onverwijld een afschrift van een volledig ingevuld en ondertekend formulier aan de werknemer te doen toekomen, ook indien deze bedlegerig is.
Artikel 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit meldingsvereisten werknemersverzekeringen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Meldingsvereisten bij ziekte of ongeval
Artikel 2. Wettelijke grondslag
Artikel 3. Citeertitel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht