Let op. Deze wet is vervallen op 27 juni 2012. U leest nu de tekst die gold op 26 juni 2012.

Artikel 1 Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL Kernenergiewet 2010

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. speciale regeling: speciale regeling als bedoeld in 1.7.4 in bijlage 1 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen ;
b. wet: de Kernenergiewet .
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht