Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES

Uitgebreide informatie
Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES
Artikel 1
Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES, inzake hazardspel-transacties, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht