Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit HBAG toezichthouders tuchtrecht 2003

Uitgebreide informatie
Besluit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel van 13 november 2003 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit HBAG toezichthouders tuchtrecht 2003)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;
Gelet op artikel 104, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Besluit:
Artikel 1. Aanwijzing toezichthouders [Materieel uitgewerkt per 09-01-2010]
Met het toezicht op de naleving van de Verordening HBAG bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2003 zijn belast de NAK AGRO en de Plantenziektekundige Dienst.
1.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HBAG toezichthouders tuchtrecht 2003.
Den Haag, 13 november 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing toezichthouders
Artikel 2. Slotbepaling
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht