Besluit goedkeuring tariefschorsing Alaskakoolvis
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt goedgekeurd dat de tariefschorsing voor de Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) niet alleen wordt toegepast op vis die is bevroren, in de vorm van industriële blokken, maar ook op vis die individueel is ingevroren. Uitgangspunt blijft uiteraard dat de ingevoerde Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) wordt ingevoerd met het doel te dienen als grondstof voor de verwerkende visindustrie en wordt verwerkt volgens de bepalingen in Verordening (EG) nr. 104/2000.
1. Alaska koolvis, bevroren, bestemd voor industriële verwerking
Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 (hierna: de Verordening), houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur, voorziet in artikel 28, juncto bijlage VI, in een autonome schorsing van het douanerecht voor Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) (goederencodes 0304.2985.10, 0304 9975 10, vóór 1 januari 2007 goederencodes 0304.2085.10, 0304 9061 10). De schorsing geldt voor bevroren Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma), visfilets en visvlees, in de vorm van industriële blokken, bestemd voor verwerking in de visindustrie. Deze schorsing beoogt blijkens artikel 28 ‘een toereikende voorziening van de Gemeenschapsmarkt met grondstoffen voor de verwerkende industrie te waarborgen’.
Het begrip ‘industriële blokken’ is in de Verordening niet nader gedefinieerd. Dat begrip zal dus naar maatschappelijke opvattingen moeten worden uitgelegd. Het bevriezen met behulp van een plaatvriezer in platte kartonnen dozen (in een metalen mal) was op het moment dat de Verordening tot stand kwam de gangbare wijze van invriezen voor de Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma). Bij deze werkwijze is bij de toepassing van de Verordening dan ook steeds aangesloten. Inmiddels is de techniek echter voortgeschreden. Om een snelle verwerking mogelijk te maken wordt Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) tegenwoordig dikwijls niet ingevroren in de vorm van een blok, maar individueel.
Een voorbeeld daarvan is de methode die wordt aangeduid als IQF (= Individually Quick Frozen), waarbij filets of stukjes vis met behulp van een bandvriezer heel snel individueel worden bevroren met behulp van vloeibare stikstof. Daarbij wordt de vis veelal geglaceerd (= voorzien van een laagje water), zodat de vis niet uitdroogt en niet te veel aan elkaar vriest. Deze methode heeft als voordeel dat de vis vanuit de verpakking meteen verder kan worden verwerkt zonder eerst geheel te worden ontdooid.
Gelet op de toenemende behoefte van de verwerkende industrie aan op andere wijze ingevroren Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma), keur ik goed dat de tariefschorsing voor de Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) niet alleen wordt toegepast op vis die is bevroren in de vorm van industriële blokken, maar ook op vis die individueel is ingevroren. De wijze van verpakken van de individueel bevroren vis is daarbij niet van belang. Uitgangspunt blijft uiteraard dat de ingevoerde Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) wordt ingevoerd met het doel te dienen als grondstof voor de verwerkende visindustrie en wordt verwerkt volgens de bepalingen in de Verordening. Voor de toepassing van de schorsing van de rechten bij invoer moet vóór de aanvang van het importeren van de Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) een vergunning bijzondere bestemming zijn afgegeven.
Hierbij zijn de voorwaarden en bepalingen van kracht van de artikelen 291 t/m 330 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 (Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek)
2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit kan tevens worden toegepast in situaties waarin de belastingheffing nog niet onherroepelijk vast staat, ten gevolge van een lopende bezwaar- of beroepsprocedure.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 10 mei 2007
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
1. Alaska koolvis, bevroren, bestemd voor industriële verwerking
2. Inwerkingtreding
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht