1.
De dienstplichtige heeft aanspraak op een vergoeding in tijd voor overwerk terzake van oefenen dat langer dan een etmaal duurt indien het oefenen plaatsvindt op een zon-, feest- of gedenkdag.
2.
De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt zes uren arbeidsduur per etmaal.
3.
Daarnaast heeft de dienstplichtige aanspraak op een toelage voor overwerk terzake van oefenen dat langer dan een etmaal duurt. Deze toelage bedraagt USDĀ 10 per etmaal.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Vergoeding voor overwerk voor de dienstplichtige
+ Hoofdstuk 4. Vergoeding voor overwerk voor vrijwillig nadienende dienstplichtigen
+ Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht