Besluit van 16 oktober 1964, houdende vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 8 oktober 1964, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 372/664;
Gelet op artikel 7 van de Algemene termijnenwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De bij dit besluit behorende lijst is die, omschreven in het tweede lid van artikel 7 van de Algemene termijnenwet.
Artikel 2
Voor zover door Ons niet anders wordt bepaald is het tijdstip van inwerkingtreding bedoeld in het tweede lid van artikel 7 van de Algemene termijnenwet 1 december 1964.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Soestdijk, 16 oktober 1964
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vijfde november 1964.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht