Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Digipoort voor e-Facturen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 5 november 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht