Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. elektronische factuur: een factuur die volgens een door de Staat bepaalde specificatie elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt;
b. Digipoort: centraal aanleverpunt van de Staat voor ontvangst van elektronische berichten.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht