Let op. Deze wet is vervallen op 2 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 december 2012.

Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Pluimvee en Eieren van 17 mei 2010 houdende vaststelling van een gebied waar de aanwezigheid van Salmonella Gallinarum is vastgesteld en wordt bestreden (Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010)
De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, namens het bestuur;
Gelet op artikel 2 van de Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009;
Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,
Besluit:
Artikel 1
In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is op 17 mei 2010 de aanwezigheid van Salmonella Gallinarum vastgesteld.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
Zoetermeer, 17 mei 2010
plv. voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht