Let op. Deze wet is vervallen op 14 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op 13 januari 2016.

Artikel 7 lid 1 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 2011

Uitgebreide informatie
1.
De Directeur Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht