Let op. Deze wet is vervallen op 14 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op 13 januari 2016.

Artikel 5 lid 2 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 2011

Uitgebreide informatie
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de commandant van de Koninklijke Marechaussee.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht