Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2004, nr. CIBG/BMC 2481432, houdende het verlenen van bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot verkoop van hennep, hennephars en de preparaten daarvan
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1
Aan het Hoofd van het Bureau voor Medicinale Cannabis wordt de bevoegdheid verleend om namens de Minister overeenkomsten tot verkoop van hennep, hennephars en de preparaten daarvan, aan te gaan.
Artikel 2
Aan mevrouw mr. N.V. Barkmeijer, jurist bij het Bureau voor Medicinale Cannabis wordt de bevoegdheid verleend om bij afwezigheid of verhindering van het Hoofd van het Bureau voor Medicinale Cannabis overeenkomsten tot verkoop van hennep, hennephars en de preparaten daarvan, aan te gaan.
Artikel 3
Het besluit van 17 november 2003 (GMT/BMC 2417883) waarin het Hoofd van het Bureau voor Medicinale Cannabis ondervolmacht heeft gekregen wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht