1.
Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de gevallen waarin een bericht omtrent toelating kan worden verzocht alsmede met betrekking tot de inhoud en de vorm van het verzoek.
2.
Over de inhoud en de vorm van verzoeken tot afgifte van berichten omtrent toelating overlegt hij met Onze Minister van Justitie van Aruba, Onze Minister van Justitie van CuraƧao respectievelijk Onze Minister van Justitie van Sint Maarten.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken