Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
Onze Minister: Onze Minister van Justitie in zijn hoedanigheid van minister van het Koninkrijk;
openbaar lichaam: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken