Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 2008 nr. DDI/ST/reg. 069/2008, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de Britse gebiedsdelen in Afrika, het Nederlands Consulaat-Generaal in Zimbabwe te Harare (1955–1980), het Consulaat-Generaal in Kenya te Nairobi (1955–1964), de Britse gebiedsdelen in Amerika, het Consulaat op de Bahama’s te Nassau (1961–1965), de Britse gebiedsdelen in Azië, het Consulaat-Generaal in Hongkong te Hongkong (1955–1964), het Consulaat in Zuid-Jemen te Aden (1952–1969), het Consulaat-Generaal in Singapore te Singapore (1955–1964), de Britse gebiedsdelen in Europa, het Consulaat, later Consulaat-Generaal op Malta te Valetta (1953–1965) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Britse gebiedsdelen in Afrika, het Nederlands Consulaat-Generaal in Zimbabwe te Harare (1955–1980), het Consulaat-Generaal in Kenya te Nairobi (1955–1964), de Britse gebiedsdelen in Amerika, het Consulaat op de Bahama’s te Nassau (1961–1965), de Britse gebiedsdelen in Azië, het Consulaat-Generaal in Hongkong te Hongkong (1955–1964), het Consulaat in Zuid-Jemen te Aden (1952–1969), het Consulaat-Generaal in Singapore te Singapore (1955–1964), de Britse gebiedsdelen in Europa, het Consulaat, later Consulaat-Generaal op Malta te Valetta (1953–1965) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier onder dit inventarisnummer niet openbaar.
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari:
410 2039
Artikel 2
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Britse gebiedsdelen in Afrika, het Nederlands Consulaat-Generaal in Zimbabwe te Harare (1955–1980), het Consulaat-Generaal in Kenya te Nairobi (1955–1964), de Britse gebiedsdelen in Amerika, het Consulaat op de Bahama’s te Nassau (1961–1965), de Britse gebiedsdelen in Azië, het Consulaat-Generaal in Hongkong te Hongkong (1955–1964), het Consulaat in Zuid-Jemen te Aden (1952–1969), het Consulaat-Generaal in Singapore te Singapore (1955–1964), de Britse gebiedsdelen in Europa, het Consulaat, later Consulaat-Generaal op Malta te Valetta (1953–1965) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari:
113 2046
298 2040
417 2040
Artikel 3
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Britse gebiedsdelen in Afrika, het Nederlands Consulaat-Generaal in Zimbabwe te Harare (1955–1980), het Consulaat-Generaal in Kenya te Nairobi (1955–1964), de Britse gebiedsdelen in Amerika, het Consulaat op de Bahama’s te Nassau (1961–1965), de Britse gebiedsdelen in Azië, het Consulaat-Generaal in Hongkong te Hongkong (1955–1964), het Consulaat in Zuid-Jemen te Aden (1952–1969), het Consulaat-Generaal in Singapore te Singapore (1955–1964), de Britse gebiedsdelen in Europa, het Consulaat, later Consulaat-Generaal op Malta te Valetta (1953–1965) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken’.
De
Minister
directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht