Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, voor deze de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Algemene Rijksarchivaris, d.d. 18 januari 2010, houdende beperking van de openbaarheid van bescheiden uit het in 2003 naar het Nationaal Archief overgebrachte archief van het Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), het Kabinet van de Minister-President (1946–1947) en het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (1947–heden), over het tijdvak (1924)1942–1979 (1989)
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, voor deze de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Algemene Rijksarchivaris,
Overwegende dat de bij Besluit van 10 februari 2003, nr. 03M449318, Stcrt. 42, met het oog op de bescherming van het belang van de staat en zijn bondgenoten gestelde beperkingen aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden welke geborgen zijn onder inventarisnummer 7049 van het Archief van het Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), het Kabinet van de Minister-President (1946–1947) en het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (1947–heden), over het tijdvak (1924) 1942–1979 (1989) zijn komen te vervallen;
Overwegende dat het betreffende inventarisnummer documenten bevat waarin gegevens zijn opgenomen die met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen verdere beperkingen aan de openbaarheid behoeven;
Gelet op artikel 3 van het eerder genoemde besluit van 10 februari 2003;
Gelet op het feit dat de Minister van Algemene Zaken een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de expiratiedatum van de beperkende bepalingen van inventarisnummer 7049;
Gelet op het advies van de Algemene Rijksarchivaris d.d. 12 januari 2010;
Gelet op artikel 15, eerste en tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluiten:
1. inventarisnummer 7049 uit het archief van het Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), het Kabinet van de Minister-President (1946–1947) en het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (1947–heden), over het tijdvak (1924) 1942–1979 (1989) wordt gesplitst in een dossier 7049 waarvan de inhoud volledig openbaar is, en een dossier 7049A dat met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen niet openbaar is ( Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1, onder a);
2. de beperkingen aan de openbaarheid van dossier 7049A als bedoeld in artikel 1 vervallen op het moment van overlijden van het laatste van de vier kinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard;
3. dit besluit treedt heden in werking en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
Den Haag, 18 januari 2010
De
Minister-President
Minister
Secretaris-Generaal
De
Minister
Algemene Rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht