Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 23 april 2005, nr. DDI/ST/reg 006/2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van Sectie VI (Consulaire aangelegenheden) van de Nederlandse Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn 1945–1957 (1969)
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van Sectie VI (Consulaire aangelegenheden) van de Nederlandse Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn 1945–1957 (1969), de in de eerste tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede tabel genoemde jaartal:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari:
00002 2026
00003 2027
00004 2024
00005 2024
00009 2027
00012 2034
00017 2025
00022 2024
00024 2024
00026 2026
00031 2025
00039 2025
00040 2025
00045 2026
00048 2025
00053 2029
00054 2028
00061 2025
00074 2033
00087 2025
00088 2028
00090 2024
00091 2025
00092 2028
00102 2028
00103 2023
00131 2024
00136 2024
00150 2027
00156 2027
00165 2029
00168 2036
00170 2027
00179 2024
00180 2030
00188 2026
00195 2025
00197 2033
00211 2029
00238 2025
00247 2024
00255 2025
00256 2027
00258 2025
00263 2029
00264 2023
00271 2026
00272 2024
00284 2024
00286 2027
00292 2029
00294 2024
00300 2026
00309 2023
00313 2024
00323 2028
00328 2024
00332 2022
00334 2031
00337 2025
00338 2025
00340 2023
00344 2030
00350 2025
00362 2025
00375 2029
00376 2026
00381 2024
00384 2030
00390 2028
00391 2024
00395 2025
00398 2023
00404 2028
00412 2025
00417 2026
00425 2027
00426 2024
00431 2028
00432 2024
00439 2024
00440 2028
00445 2025
00453 2026
00459 2025
00476 2024
00492 2026
00496 2027
00501 2024
00504 2027
00505 2025
00506 2027
00517 2026
00527 2026
00532 2029
00536 2033
00538 2027
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van Sectie VI (Consulaire aangelegenheden) van de Nederlandse Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn 1945–1957 (1969)’.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht