Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 juni 2007, nr. DDI/ST/reg. 011/2007, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Marine en Leger Inlichtingendienst, de Netherlands Forces Intelligence Service en de Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942-1949 (1960)
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Marine en Leger Inlichtingendienst, de Netherlands Forces Intelligence Service en de Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942–1949 (1960), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari:
58 2020
239 2021
240 2021
600 2024
976 2024
1592 2025
1593 2025
1621 2025
1622 2025
1623 2025
1624 2025
1666 2025
1703 2025
1927 2022
1950–1955 2022
1957–1992 2022
1993–2011 2021
2013 2022
2014 2023
2063 2024
2068 2022
2069 2022
2070 2022
2110 2022
2138 2022
2140 2024
2141 2024
2150 2023
2225–2245 2022
2278–2280 2022
2307 2016
2308 2017
2309 2021
2310 2021
2311 2025
2312 2021
2313 2022
2314 2025
2315 2022
2316 2022
2317 2025
2318 2025
2319 2025
2320 2025
2321 2025
2322 2025
2323 2023
2324 2023
2325 2022
2326 2022
2327 2014
2330 2023
2331 2024
2332 2022
2333 2022
2334 2022
2335 2022
2336 2022
2337 2022
2338 2023
2342 2022
2343 2023
2344 2023
2346 2023
2347 2023
2351 2024
2352 2023
2353 2023
2354 2022
2359 2024
2365 2024
2369 2023
2372 2023
2373 2022
2375 2022
2376 2022
2379 2024
2379a 2023
2379b 2023
2380 2023
2381 2025
2382 2024
2383 2022
2387 2025
2388 2022
2389 2022
2390 2023
2391 2024
2392 2022
2393 2022
2394 2023
2395 2025
2396 2024
2397 2022
2398 2023
2399 2024
2400 2023
2401 2024
2402 2024
2403 2025
2404 2025
2405 2022
2406 2022
2407 2024
2408 2022
2409 2022
2410 2025
2411 2025
2412 2024
2413 2024
2414 2023
2415 2023
2416 2021
2417 2022
2418 2022
2419 2022
2420 2024
2421 2024
2422 2022
2423 2024
2424 2024
2425 2023
2426 2024
2427 2025
2428 2022
2429 2022
2430 2023
2431 2024
2432 2025
2433 2022
2434 2024
2435 2022
2436 2022
2437 2022
2438 2023
2439 2023
2440 2024
2441 2022
2442 2022
2443 2025
2444 2025
2445 2023
2446 2024
2447 2023
2448–2455 2024
2456 2024
2457 2024
2458 2025
2459 2025
2460 2022
2461 2022
2462 2022
2463 2024
2464 2024
2465 2023
2466 2023
2467 2024
2468 2021
2469 2023
2470 2022
2471 2023
2472 2022
2473 2022
2474 2023
2475 2024
2476 2023
2477 2025
2478 2023
2479 2024
2480 2023
2482–2500 2025
2501 2025
2502 2024
2503 2024
2504 2022
2505–2512 2022
2513 2022
2514 2024
2515–2714 2025
2774–2780 2025
2781 2025
2782 2023
2784 2022
2789 2022
2790 2024
2791 2021
2792 2021
2793 2022
2794 2022
2796 2022
2797 2022
2798 2024
2799 2022
2800 2022
2801 2022
2804 2022
2805 2022
2806 2023
2807 2023
2808 2024
2809 2021
2810 2022
2811 2022
2812 2022
2813 2023
2814 2022
2815 2022
2817 2021
2818 2022
2819 2022
2939 2022
2955 2023
2956 2023
3823 2022
4393 2020
4768 2023
6832 2024
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Marine en Leger Inlichtingendienst, de Netherlands Forces Intelligence Service en de Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942–1949 (1960)’.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht