Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2011.

Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen

Uitgebreide informatie
Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiƫne,
Gelet op artikel 5 van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen (Stb. 1974, 549),
Besluit:
Artikel 1
Het zwavelgehalte van de brandstoffen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen (Stb. 1974, 549), wordt als volgt vastgesteld:
1. de te onderzoeken brandstof wordt, wanneer het
a. een vaste stof is, bemonsterd volgens de Nederlandse norm NEN 3010,
b. een vloeistof is, bemonsterd volgens de methode van de American Society for Testing and Materials, ASTM D4057,
c. een gas is, bemonsterd volgens de methode ASTM D 1145,
d. een vloeibaar gemaakt gas is, bemonsterd volgens de methode ASTM D 1265;
2. het zwavelgehalte wordt bepaald, van een monster bedoeld in
a. onderdeel 1, onder a, volgens de norm NEN/ISO 351,
b. onderdeel 1, onder b, volgens de methode EN ISO 14596,
c. onderdeel 1, onder c of d, volgens de methode ASTM D 2784;
3. de interpretatie van de waarde, welke is gevonden volgens een in onderdeel 2 genoemde methode, geschiedt overeenkomstig de norm ISO 4259 (1992)
Artikel 2
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen.
Artikel 3
Het besluit wordt in de Nederlandse Staatcourant bekendgemaakt. Het treedt in werking op 1 november 1974.
Leidschendam, 28 oktober 1974
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht