Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Wind op Zee
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Gelet op artikel 3.7.8 van de Subsidieregeling energie en innovatie en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1
Te rekenen vanaf 1 oktober 2012 worden voor een periode van vier jaar tot lid van de Adviescommissie Wind op Zee benoemd:
a. de heer dr. L. Folkerts, te Amersfoort, tevens voorzitter;
b. de heer dr. H.J.M. Beurskens, te Schagen;
c. de heer dr. T. Buhl, te Roskilde, Denemarken;
d. de heer ir. F.J.L. Van Hulle, te Leuven, België;
e. de heer prof. dr. M. Kühn, te Oldenburg, Duitsland;
f. de heer dr. J.C. Matthiesen, te Londen, Verenigd Koninkrijk;
g. de heer drs. H.P.G.M. den Rooijen, te Londen, Verenigd Koninkrijk.
1.
Aan de voorzitter van de Adviescommissie Wind op Zee wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 56/1829.
2.
Aan de andere leden van de Adviescommissie Wind op Zee wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 48/1829.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Wind op Zee.
De
Minister
directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht