Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit benoeming en bezoldiging onafhankelijk extern lid Audit Committee de heer drs. H.W.O.L.M. Korte

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2014, kenmerk 660484-125608-FEZ, tot benoeming en bezoldiging onafhankelijk extern lid Audit Committee de heer drs. H.W.O.L.M. Korte
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op de Regeling Audit Committees 2012;
Gelet op het huishoudelijk reglement Audit Committee VWS 2013;
Besluit:
Artikel 1. Benoeming
Als onafhankelijk extern lid van het Audit Committee van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt benoemd: de heer drs. H.W.O.L.M. Korte.
Artikel 2. Taak
Tot de werkzaamheden van het onafhankelijke externe lid van het Audit Committee behoren:
de taakinvulling van artikel 3 van het huishoudelijk reglement Audit Committee VWS 2013 en
het bijwonen van de door het Audit Committee georganiseerde vergaderingen.
Artikel 3. Bezoldiging
Aan het onafhankelijke externe lid van het Audit Committee wordt een vaste vergoeding per vergadering toegekend. De toepasselijke salarisschaal is schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De vergoeding bij 18 uur per vergadering is € 1.000,00 per vergadering.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2014.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Benoeming
Artikel 2. Taak
Artikel 3. Bezoldiging
Artikel 4. Inwerkingtreding
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht