Let op. Deze wet is vervallen op 12 mei 2005. U leest nu de tekst die gold op 11 mei 2005.

Besluit belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening

Uitgebreide informatie
Besluit inzake het belasten van de LVNL met luchtverkeersdienstverlening in een aangrenzend vluchtinformatiegebied
De Minister van Verkeer en Waterstaat;
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet Luchtverkeer;
Besluit:
Artikel 1
De LVNL wordt belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening aan vluchten in het gebied als aangegeven in de bijlage bij deze regeling, vanaf de grond of water tot een hoogte van 3000 ft MSL, voor zover lateraal begrensd door:
51° 02' 00.74" NB 005° 52' 37.81" OL
51° 00' 47.00" NB 005° 55' 40.00" OL
51° 00' 45.81" NB 005° 57' 37.51" OL
50° 58' 59.61" NB 005° 57' 37.58" OL
langs de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam naar
51° 02' 00.74" NB 005° 52' 37.81" OL.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 juni 1995.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Directie Luchtvaartinspectie, bibliotheek, Saturnusstraat 71, Hoofddorp.
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
namens deze,
het
Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht