Let op. Deze wet is vervallen op 9 december 2017. U leest nu de tekst die gold op 8 december 2017.

Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/130190, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu meer in het bijzonder zal zijn belast
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is, binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende het beleid, de uitvoering en de handhaving betreffende:
Gelet op artikel 3 van de wet van 25 januari 1951, Stb. 24, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;
Gezien het Koninklijk Besluit van 5 november 2012, nr. 12.002583;
Besluit:
1. Milieu;
2. Luchtvaart;
3. Openbaar Vervoer en Spoor;
4. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;
5. Onderwerpen die van geval tot geval door de minister worden aangewezen.
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht