Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 november 2015, nr. MBO- 860341 inzake de vaststelling van het subsidieplafond van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo voor het kalenderjaar 2016
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 2.2, eerste lid, van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo;
Besluit:
Enig artikel
Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2016, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo wordt:
a. voor het onderdeel van het investeringsbudget, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de regeling, vastgesteld op € 155,9 miljoen, en
b. voor de het onderdeel van het investeringsbudget, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, van de regeling vastgesteld op € 24 miljoen.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Enig artikel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht