Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit bekendmaking subsidieplafond 2010 Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009

Uitgebreide informatie
Besluit tot bekendmaking van het subsidieplafond 2010 van de Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009;
Besluit:
Artikel 1
Het subsidieplafond voor 2010 van de Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009 bedraagt € 100.000,–.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht