Besluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2002 BES
Artikel 1
Het bedrag, bedoeld in artikel 21, zevende lid, van de Wet algemene verzekering bijzondere ziektekosten BES wordt vastgesteld op: 188.173 USD.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2002 BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht