Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2015, kenmerk 878309-144844-Z, houdende de aanwijzing van de zorgkantoren
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg;
Besluit:
Artikel 1
Voor de jaren 2016 tot en met 2020 zijn in de hiernavolgende regio’s de daarachter genoemde Wlz-uitvoerders de zorgkantoren:
1. Groningen: Stichting Zorgkantoor Menzis
2. Friesland: Zorgkantoor Friesland B.V.
3. Drenthe: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
4. Zwolle: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
5. Twente: Stichting Zorgkantoor Menzis
6. Apeldoorn, Zutphen, en omstreken: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
7. Arnhem: Stichting Zorgkantoor Menzis
8. Nijmegen: VGZ Zorgkantoor B.V.
9. Utrecht: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
10. Flevoland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
11. ’t Gooi: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
12. Noord-Holland Noord: VGZ Zorgkantoor B.V.
13. Kennemerland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
14. Zaanstreek/Waterland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
15. Amsterdam: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
16. Amstelland en de Meerlanden: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid
17. Zuid-Holland Noord: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid
18. Haaglanden: CZ Zorgkantoor B.V.
19. Westland Schieland Delfland: Zorgkantoor DSW B.V.
20. Midden-Holland: VGZ Zorgkantoor B.V.
21. Rotterdam: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.
22. Zuid-Hollandse Eilanden: CZ Zorgkantoor B.V.
23. Waardenland: VGZ Zorgkantoor B.V.
24. Zeeland: CZ Zorgkantoor B.V.
25. West-Brabant: CZ Zorgkantoor B.V.
26. Midden-Brabant: VGZ Zorgkantoor B.V.
27. Noordoost Brabant: VGZ Zorgkantoor B.V.
28. Zuidoost Brabant: CZ Zorgkantoor B.V.
29. Noord- en Midden-Limburg: VGZ Zorgkantoor B.V.
30. Zuid-Limburg: CZ Zorgkantoor B.V.
31. Midden IJssel: Salland Zorgkantoor B.V.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht