Let op. Deze wet is vervallen op 10 maart 2017. U leest nu de tekst die gold op 9 maart 2017.

Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in Fryslân en Groningen

Uitgebreide informatie
Besluit tot aanwijzing vervoersdiensten waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;
Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;
Besluit:
1.
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân is bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:
2.
De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 10 december 2005.
1.
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:
2.
De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 10 december 2005.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht