Besluit tot aanwijzing vervoersdiensten waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;
Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;
Besluit:
Artikel 1
Vervoersdienst: Stations:
Winterswijk–Zutphen Winterswijk, Winterswijk West, Lichtenvoorde-Groenlo, Ruurlo, Vorden, Zutphen.
Winterswijk–Doetinchem Winterwijk, Aalten, Varsseveld, Terborg, Doetinchem.
Zutphen–Lochem, als onderdeel van de vervoersdienst Zutphen–Oldenzaal Zutphen en Lochem.
Apeldoorn–Zutphen Apeldoorn, Klarenbeek en Zutphen.
1.
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdiensten, die de daarbij aangegeven stations verbinden:
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht