Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthouders Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES zijn belast de inspecteur van douane en de douaneambtenaren.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht