Let op. Deze wet is vervallen op 10 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 januari 2006.

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005-I

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005-I
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
bedoeld in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit,
gelet op artikel 14b van de Postwet en artikel 15.1, derde en vierde lid, van de Telecommunicatiewet,
besluit als volgt:
Artikel 1
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de Postwet in samenhang gelezen met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:
Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:
Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;
Sectorleider bestuursondersteuning;
Senior beleidsmedewerker Bestuursondersteuning;
Beleidsmedewerker Bestuursondersteuning;
Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;
Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;
Senior toezichtmedewerker Integriteitstoezicht Post 1 ;
Toezichtmedewerker Integriteitstoezicht Post 2 .
Bij de afdeling Telefonie en Nummers:
Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;
Sectorleider Telefonie;
Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;
Sectorleider Nummers en Registraties;
Plaatsvervangend sectorleider Nummers en Registraties;
Senior toezichtmedewerker Telefonie;
Senior toezichtmedewerker Nummers en Registraties;
Toezichtmedewerker Telefonie;
Toezichtmedewerker Nummers en Registraties.
Bij de afdeling Breedband en Omroep:
Afdelingshoofd Breedband en Omroep;
Sectorleider Breedband en huurlijnen; Sectorleider Omroep;
Informatiemanager Bedrijfsvoering;
Senior toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;
Senior toezichtmedewerker Omroep;
Toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;
Toezichtmedewerker Omroep.
Artikel 2
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:
Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:
Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;
Sectorleider bestuursondersteuning;
Senior beleidsmedewerker Bestuursondersteuning;
Beleidsmedewerker Bestuursondersteuning;
Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;
Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;
Senior toezichtmedewerker Integriteitstoezicht en Post;
Toezichtmedewerker Integriteitstoezicht en Post.
Bij de afdeling Telefonie en Nummers:
Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;
Sectorleider Telefonie;
Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;
Sectorleider Nummers en Registraties;
Plaatsvervangend sectorleider Nummers en Registraties;
Senior toezichtmedewerker Telefonie;
Senior toezichtmedewerker Nummers en Registraties;
Toezichtmedewerker Telefonie
Toezichtmedewerker Nummers en Registraties.
Bij de afdeling Breedband en Omroep:
Afdelingshoofd Breedband en Omroep;
Sectorleider Breedband en huurlijnen;
Sectorleider Omroep;
Senior toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;
Senior Adviseur Automatisering;
Senior toezichtmedewerker Omroep; Toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;
Toezichtmedewerker Omroep.
Artikel 3
Het Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005-I.
1
Bij alle afdelingen van OPTA worden onder Senior toezichtmedewerker begrepen: senior algemeen toezichtmedewerker, senior juridisch toezichtmedewerker, senior economisch toezichtmedewerker en senior technisch toezichtmedewerker. 2
Bij alle afdelingen van OPTA worden onder Toezichtmedewerker begrepen: algemeen toezichtmedewerker, juridisch toezichtmedewerker, economisch toezichtmedewerker en technisch toezichtmedewerker.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
voorzitter.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht